خانه / مقالات / دنیای ترکان / بزرگی و شكوه دولت های تورک در دنیا

بزرگی و شكوه دولت های تورک در دنیا

در طول تاريخ در هر دوره اي حداقل يك حكومت تورک در جهان حكومت كرده است كه اكثرا با نام بزرگ خانواده نام گذاري شده اند .تا ۹۰ سال پیش از این کشور‌های امروزی بصورت نام‌های امروزی نبودند بلکه نام مناطق با نام دولت‌های حکم بر آن جغرافیا و یا ملت‌های ساکن که دولت ملی‌ داشته اند نام گذاری شده اند مثلا جغرافیایی ایران باسمه‌ای امروزی تا تا ۹۰ سال قبل بنام ممالک محروسه قاجار ، صفویه ,سلجوقیان , خوارزمشاهیان , ایلخانان , تیموریان , آق قویونلو, قره قویونلو, افشاریه,چوپانیان, عثمانی , خزریان شناخته میشد .
درطول تاريخ حكومت هاي تورک بسياري تشكيل شده است و بعضي از اين حكومت‌ها به تمامي جهان حكمراني كرده اند. اگرچه اين حكومتها نامهاي مختلفي داشته اند ،ليكن همه اين حكومت‌ها ادامه حكومت واحدي بنام حكومت تورک بوده است .از دوران قبل از اسلام تا به اكنون ،تعداد حكومتهاي تورک به بيش از ۱۱۰حكومت صولت ،امپراتوری ،خان ،خاقان بالغ است.
از اين تعداد ۱۵ حكومت امپراطوري (خاقانليق)،حدود ۴۰ حكومت منطقه اي ،۳۴حكومت به صورت بگليك و۴ حكومت بصورت آتا بگليك و۱۷ حكومت بصورت خانليق اداره شده است .
اغلب براي اداره بهتر امپرا طوري‌ها همانند امپراطوري هون ،امپراطوري به دو بخش شرقي و غربي تقسيم مي شد .اكنون نام حكومت هاي تشكيل شده از زمان امپراطوري هون هاي آسيا تا به اكنون را در اينجا مي آوريم.
امپراطوري ها(خاقانليق):
۱-امپراطوري هونهاي آسيا(قرن ۴ قبل از ميلاد- سال ۴۸ بعد از ميلاد)
۲-امپراطوري هونهاي اروپا(۳۷۴- ۴۶۹ميلادي)
۳-امپراطوري هونهاي سفيد(قرن ۴ بعد از ميلاد- سال ۵۵۷ بعد از ميلاد)
۴-امپراطوري گؤي تورك اول(۵۵۲-۵۸۲ ميلادي)
۵-امپراطوري گؤي تورك شرقي(۵۸۲-۶۳۰ ميلادي)
۶-امپراطوري گؤي تورك غربي(۵۸۲-۶۳۰ ميلادي)
۷-امپراطوري گؤي تورك دوم(۶۸۱-۷۴۴ ميلادي)
۸-امپراطوري اويغور(۷۴۴-۸۴۰ ميلادي)
۹-امپراطوري آوارهاي اروپا(قرن ۶ بعد از ميلاد- سال ۸۰۵ ميلادي)
۱۰-امپراطوري خزر(قرن ۷ بعد از ميلاد‌سال ۹۶۵ ميلادي)
۱۱-امپراطوري بزرگ سلجوقي(۱۰۴۰-۱۱۵۷ ميلادي)
۱۲-امپراطوري خوارزمشاهيان(۱۰۹۷-۱۲۳۱ ميلادي)
۱۳-امپراطوري تيمور(۱۳۷۰-۱۴۰۵ ميلادي)
۱۴-امپراطوري بابر(۱۵۲۶-۱۸۵۸ ميلادي)(امپراطوري تركان هند)

 

 


وطن هزاران ساله تورکان

اين دوران جزو درخشانترين دوران تاريخ هند ميباشد.اكبر شاه تمامي كتابهاي فلاسفه يونان و جهان،خصوصا كتابهاي ارسطو را در كتابخانه خصوصي خود گرد آورده بود.مسجد تاج محل در هند، از يادگارهاي اين دوران ميباشد.
با وجودي كه خاقان هاي امپراطوري بابر، فرزندان امير تيمور(تيمور لنگ) مي باشند و تيمور خود از تورکهاي ازبكستان ميباشد،دشمنان ملت تورک همچون فارس ها از آنان با نام امپراطوري مغولان هند نام ميبرند.)
«کشورهایی جدید تاسیس که زمانی زیر سلطه تورکان بودند و نام حکومت‌های متعدد تورک که در آن کشور‌ها حاکمیت داشتند» :
تورک‌ها قبل اینکه کشور‌های به شکل امروزی باشند تورک‌ها علاوه بر ایجاد دولت‌ها و سیستم‌های حکومتی خود دیگر ملت‌ها را نیز اداره کرده اند .
۱: مغولستان (قسمتی‌ از آن وطن هزاران ساله تورکان): امپراتوری گوگ تورک – امپراتوری ایلخانان – امپراتوری تیموریان – خانات جغتای
۲: چین (قسمتی‌ از آن وطن هزاران ساله تورکان): امپراتوری گوگ تورک – امپراتوری ایلخانان – قراخانیان
۳: روسیه(قسمتی‌ از آن وطن هزاران ساله تورکان): گوگ تورک – ایلخانان – اردوی زرین – تیموریان – خانات آسترخان – خانات قازان- خانات کریمه – خزریان – خاقانات تورک غربی
۴: قزاقستان(وطن هزاران ساله تورکان) : گوگ تورک – ایلخانان – اردوی زرین – تیموریان – خانات جونغار -سلجوقیان – خوارزمشاهیان – شیبانیان- خانات جیوه – خانات قازان – خانات خوقند – خانات کیمک -هپتالیان – خزریان – خاقانات تورک غربی – قراخانیان
۵: قرقیزستان(وطن هزاران ساله تورکان) : گوگ تورک – ایلخانان – تیموریان – خانات جونغار -سلجوقیان – خوارزمشاهیان – شیبانیان – خانات جغتای – خانات خوقند – هپتالیان – غوریان خاقانات تورک غربی – قراخانیان
۶: ازبکستان ( وطن هزاران ساله تورکان): گوگ تورک – خانات بخارا – تیموریان – ایلخانان – سلجوقیان – خوارزمشاهیان- خانات خیوه – شیبانیان – خانات جغتای – غزنویان – خانات خوقند – هپتالیان – غوریان – قاجاریان – خاقانات تورک غربی – قراخانیان
۷: تاجیکستان (قسمتی‌ از آن وطن هزاران ساله تورکان): گوگ تورک -غزنویان- خانات بخارا – تیموریان – ایلخانان – سلجوقیان – خوارزمشاهیان- – شیبانیان – خانات جغتای – خانات خوقند – هپتالیان – غوریان – آل کرت – قراخانیان
۸: افغانستان(قسمتی‌ از آن وطن هزاران ساله تورکان) : خوارزمشاهیان – ایلخانان – سلجوقیان – غزنویان – تیموریان – خانات جغتای – هپتالیان – غوریان – قاجاریان – صفویان – افشاریان – آل کرت
۹: پاکستان : سلجوقیان -غزنویان – غوریان – هپتالیان – ایلخانان – تیموریان – قاجاریان -صفویان – افشاریان – مملوکان دهلی
۱۰: هند : غزنویان – ایلخانان – تیموریان – افشاریان – غوریان – مملوکان دهلی
۱۱: نپال : مملوکان دهلی – تیموریان – ایلخانان
۱۲:ممالک محروسه قاجاریه یا ایران باسمه‌ای امروزی : غزنویان – سلجوقیان – خوارزمشاهیان – ایلخانان – چوپانیان – جلاریان – تیموریان – آق قویونلو – قره قویونلو – صفویه – افشاریه – قاجاریه
۱۳: جمهوری آذربایجان (وطن هزاران ساله تورکان) : غزنویان – سلجوقیان – خوارزمشاهیان – ایلخانان – تیموریان – آق قویونلو – قره قویونلو – صفویه – افشاریه – قاجاریه – چوپانیان – خزریان
۱۴: بوتان (قسمتی‌ از آن وطن هزاران ساله تورکان): ایلخانان
۱۵ : کره شمالی و جنوبی : ایلخانان
۱۶: ترکمنستان (وطن هزاران ساله تورکان) : سلجوقیان – خوارزمشاهیان – ایلخانان – تیموریان – آق قویونلو – قره قویونلو – صفویه – افشاریه – قاجاریه – آل کرت – خانات بخارا – خانات جغتای – اردوی زرین
۱۷: عراق (قسمتی‌ از آن وطن هزاران ساله تورکان) : سلجوقیان – خوارزمشاهیان – ایلخانان – جلاریان – تیموریان – آق قویونلو – قره قویونلو – صفویه – افشاریه – قاجاریه – عثمانی – مملوکان مصر
۱۸: عمان: عثمانی – سلجوقیان
۱۹: امارات متحده عربی : عثمانی – سلجوقیان
۲۰: عربستان : عثمانی – مملوکان مصر
۲۱: یمن : عثمانی – مملوکان مصر
۲۲: مصر : مملوکان مصر – عثمانی
۲۳ : سوریه (قسمتی‌ از آن وطن هزاران ساله تورکان): مملوکان مصر – سلجوقیان – عثمانی
۲۴ : اردن : مملوکان مصر – سلجوقیان – عثمانی
۲۵:تورکیه ( وطن هزاران ساله تورکان): سلجوقیان – عثمانی – تیموریان – ایلخانان
۲۶: لیبی : مملوکان مصر – عثمانی
۲۷: سودان : مملوکان مصر – عثمانی
۲۸: فلسطین : سلجوقیان – عثمانی – مملوکان مصر
۲۹: لبنان: عثمانی – سلجوقیان – مملوکان مصر –
۳۰: اسرائیل : عثمانی – سلجوقیان – مملوکان مصر
۳۱ : قبرس : عثمانی – سلجوقیان – مملوکان مصر – ایلخانان
۳۲: تونس : عثمانی
۳۳ : الجزایر : عثمانی
کشور‌های اروپا(با تاریخ تحت سلطه تورکان):
۱: اوکراین : ایلخانان – عثمانی – اردوی زرین – خاقانات غربی تورک
۲: بیلوروس : ایلخانان – خاقانات غربی تورک – اردوی زرین
۳ : رومانی : اردوی زرین – ایلخانان -عثمانی – خانات آوار
۴: مولداوی : عثمانی – اردوی زرین – ایلخانان
۵: بلغارستان : عثمانی – هون‌های زرد
۶: ارمنستان : غزنویان – سلجوقیان – خوارزمشاهیان – ایلخانان – تیموریان – آق قویونلو – قره قویونلو – صفویه – افشاریه – قاجاریه – چوپانیان – عثمانی- خزریان
۷: گرجستان :سلجوقیان , خوارزمشاهیان , ایلخانان , تیموریان , آق قویونلو, قره قویونلو,صفویه , افشاریه, قاجاریه,چوپانیان, عثمانی , خزریان
۸: مجارستان : خانات آوار – هون‌های زرد – عثمانی – ایلخانان
۹: کرواسی : خانات آوار – عثمانی – هون‌های زرد
۱۰ : یونان : عثمانی
۱۱: آلبانی : عثمانی
۱۲ : صربستان : خانات آوار – عثمانی
۱۳: چک و اسلواکی : عثمانی – هون‌های زرد
۱۴: آلمان : هون‌های زرد
۱۵ : اتریش : هون‌های زرد – خانات آوا
۱۶ : لهستان : عثمانی – هون‌های زرد – ایلخانان
۱۷ : بوسنی : عثمانی

 

 

 

منبع : اوغوز تی وی

 

این مطلب را شیر کنید

Check Also

قاشقایی و اونون فولکلورو

کتاب قاشقایی و اونون فولکلورو به معنی قاشقایی و فولکلورش نام کتابی ایست که توسط …

16 نظر

  1. bestill billig pris uten resept nettbutikk, http://www.triadvideoproductions.com/wordpress/?page_name=ibux , kan man kjøpe uten resept i Danmark pris.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

من ربات نیستم *

کتابخانه دیجیتالی بایداق راه اندازی شد. برای دسترسی به کتابخانه از منوی کتابخانه بایداق استفاده نمائید. رد کردن