خانه / ایران / ايرانِ بعد از برجام، نوفاشيست ها و پاره شدگى

ايرانِ بعد از برجام، نوفاشيست ها و پاره شدگى

محمدرضالوایی

بعد از مدتى اروپا هم با آمريكا سر مسئله ى برجام هماهنگ خواهد شد. ايران به دستِ راست افراطى خواهد افتاد. معادلات منطقه بر هم خواهد خورد. اسراييل با اطمينان خاطر بيشترى مواضع ايران را در سوريه مورد هدف قرار خواهد داد.

نخست بازى هاى ديپلماتيك از جنس ترامپ آغاز خواهد شد. بازيهايى كه شبيه آن را بر سر مسئله ى كره شمالى ديديم. بازيهايى كه ديكتاتور كره شمالى را از لاك خود بيرون كشيد و به آغوش كره ى جنوبى و چين انداخت.

همزمان با قدرتمند شدن راست افراطى، نو پان ايرانيست ها و نو فاشيستها به مركزيت تهران و لس آنجلس هر كدام براى آينده ى ايرانى كه در حال ويرانى است نقشه هاى مبتنى بر سركوب ديگرى هاى مستحيل خواهند كشيد.

چين و روسيه در دفاع زيرميزى از حكومت ايران بازى را تا گيم آخر ادامه خواهند داد. ترامپ دست بر نخواهد داشت و ادامه خواهد داد. كيك ايرانيت دست نخورده باقى خواهد ماند يا تقسيم خواهد شد؟

نظرى به عراق بيندازيم. نوليبراليسم فعلاً انديشه ى رهاشدگى را در ذهن ديگر مليت هاى موجود در عراق مى كارد اما به لحاظ تسهيل پذيرى موضوع ابتدا بايد با تركيه بر سر تورك ها و كردهاى عراق به موضعى مشترك دست يابد. در خصوص عراق شيعى و عراق سنى هم بايد رد پاى خويش را در بين آرايش هاى سياسى اين دو تقابل به خوبى محكم سازد.

در ايران آينده مسئله ى آزربايجان متفاوت تر خواهد بود. آزربايجان كردستان نيست. موقعيت فرهنگى، سياسى و جغرافيايى آزربايجان امكان بازيهاى بيشترى را بر آمريكا و اروپا و تركيه خواهد داد. بخشى از آزربايجان مستقل است. مرزهاى فرهنگى و سياسى آزربايجان مستعد بر استقلال است.

عرب هاى ايران هم موقعيت سياسى و فرهنگى مشابه با آزربايجان جنوبى را دارند. نوپان ايرانيست ها و نوفاشيست ها از هم اكنون سعى در پردازش ايرانى بدون زبان و سرنوشت تورك ها و عرب ها و بلوچ ها و ديگر بازداشتى ها هستند. ايران به نوعى بازداشتگاه مليت هاست و نوپان ايرانيست ها و نوفاشيست ها نمى خواهند اين تصوير در ذهن نوليبراليسم و مخالفان و به خصوص در كروكى بازيهاى جديد سياسى شكل واضحترى به خود بگيرد. آنها مثل هميشه بر سياست كتمان و انكار و حذف ديگرى ها اصرار خواهند كرد.

متاسفانه نفوذ نوپان ايرانيست هاى آمريكانشين بر مجارى سياسى در واشنگتن، يكى از اصلى ترين عوامل در سركوب مليت هاى محروسه ى ايران است. رشد نوپان ايرانيسم در بين ايرانى هاى آمريكايى خطرى است كه بايد آن را جدى گرفت.

از اين به بعد جدال اتاق هاى فكرى داغتر خواهد شد. بر سر شكل گيرى ايران آينده، اتاق فكر ( چين – روسيه -ايران ) در برابر اتاق فكر واشنگتن فعالتر خواهد شد. اتاق فكر ( تبريز – باكو – آنكارا ) كه قويترين و موثرترين اتاق فكرى در خصوص آزربايجان و توركهاى ايران است ملموس تر داخل بازى خواهد شد.

در كل، برجام قبل از آنكه موريانه آن را بخورد پاره شده است و اين پاره شدگى فقط مختص كاغذ برجام نيست. قبل از انديشيدن بر اين نكته كه ايران پاره شده چگونه ايرانى خواهد بود بايد اذعان داشت كه دلايل اين پاره شدگى نه در خارج كه در داخل خود ايران شكل گرفته است.

تهران زير سايه ى فاشيسم و نوفاشيسم، و زير سايه ى نوپان ايرانيسم بر سركوب مليت هاى بازداشتى ادامه داد و ادامه مى دهد. بازخوانى سياست حذف و سركوب و انكار از موقتى بودن اين بازداشت ها خبر مى دهد. ايران و ايرانيت در ذهن نوفاشيست ها و نوپان ايرانيست ها دارد پاره مى شود.

این مطلب را شیر کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *