خانه / مقالات / دنیای ترکان / لزوم گذر از حاشیه گرایی و سطحی نگری و ورود به نهضت تولید اندیشه و فرهنگ در حرکت ملی آزربایجان.

لزوم گذر از حاشیه گرایی و سطحی نگری و ورود به نهضت تولید اندیشه و فرهنگ در حرکت ملی آزربایجان.

حاشیه سازی و ابتذال رفتاری سطحی و غیر سازنده است که خود در طول زمان به بزرگترین مانع در برابر رشد فکری و علمی جامعه شده و مانع از گسترده شدن افکار و اهداف حرکت ملی در جامعه می گردد. شخصیت تنش زا، فاقد عمق لازم فکری، غیر هدفمند (از لحاظ ملی) و نداشتن بینش و نگاه ملی به مسائل آزربایجان در کنار منفعت طلبی ها، جاه طلبی ها و توهمات شخصی و باندی، تبدیل به ملغمه ای ویرانگر، بی پایه و زشت می گردد که به جای رفتار و اقدام مفید و سازنده ملی در راستای منافع ملی آزربایجان و ملت تورک، شروع به خرده گیری، عیب جویی و کارشکنی در مقابل فعالان ملی دلسوز می نماید.
همین ویژگی اگر حالتی فراگیر و اپیدمیک پیدا کند، نه تنها رشد فکری_معرفتی را کند و حتی متوقف می نماید، بلکه باعث خواهد شد که رشد و گسترش عمومی حرکت ملی نیز دچار وقفه و سکته گردد.
ابتذال گرایی جوهره حاشیه سازی است. به همین دلیل نمی توان هیچ نوع عمق فکری و معرفتی را در حاشیه سازان جستجو نموده و یافت. حرکت ملی آزربایجان به عنوان اصلی ترین پتانسیل رهایی بخشی جامعه ملی آزربایجان باید بتواند با غلبه جدیت، اراده، منطق، اخلاق و دانش مربوطه بر ابتذال گرایی و سطحی گری؛ به تولید فکر و عمل لازم برای رهایی ملی و روشهای واقعی نسبت به رهایی ملی پرداخته و بیشتر از پیش به وجدان و قلب و مغز جامعه ملی تبدیل گردد. حاشیه سازی ها دقیقا بر عکس چنین روندی عمل نموده و مانع از عملکرد ملی، فعالین ملی می گردند. می توان با تعمیق شخصیت علمی، فکری و منطقی فعالان ملی و ارائه راهکارهای عملی فعالیت، بر جاذبه منفی ابتذال و حاشیه سازی غلبه کرده و شروع به نهضت تولید علم و اندیشه و فرهنگ در حرکت ملی آزربایجان نموده و پروژه های بسیار معرفتی_فرهنگی را برای اجرا در روند روبه رشد و تعالی حرکت ملی آزربایجان تهیه نموده و در آشوب موجود خاورمیانه و آینده مبهم ملل و جوامع موجود در آن، آزربایجان را تبدیل به مرکز ثقل ثبات، آرامش، آزادی خواهی، دموکراسی، رفاه و رهایی ملی نمود.
مشخص است که بدون پشتوانه فکری و فرهنگی چنین کار مهم و لازمی امکان پذیر نیست، بنابراین باید زمینه و فرهنگ چنین نهضتی را ابتدا، نخبگان، بزرگان و پیشروان حاضر در حرکت ملی آزربایجان به صورت کاملا جدی، واقعی، نهادینه، مستمر و هدفمند به وجود آورده و فراهم نمایند و هرگونه کار و عمل تخصصی و کارشناسانه در درون حرکت ملی تبدیل به کاری دارای ارزش و دارای فضیلت گردد. چرا که رهایی ملی آزربایجان تنها در سایه فهم عمیق و گسترده ما از خود و جهان قابل تحقق خواهد بود. بدون دانش و بینش لازم و در صورت عدم کسب توانایی، تجربیات تلخ و ناگوار و بنیان افکن یکصد سال گذشته می تواند دوباره تکرار گردیده با این تفاوت که چنین تلخ کامی ها و شکستهایی هیچ گاه قابل جبران نخواهد بود.

منبع :

کانال تلگرامی آیدینلیق 

 

این مطلب را شیر کنید

Check Also

قاشقایی و اونون فولکلورو

کتاب قاشقایی و اونون فولکلورو به معنی قاشقایی و فولکلورش نام کتابی ایست که توسط …

کتابخانه دیجیتالی بایداق راه اندازی شد. برای دسترسی به کتابخانه از منوی کتابخانه بایداق استفاده نمائید. رد کردن