خانه / ایران / روز ادعایی کورش و بلندگوی تحجر و خرافات ایدئولوژیکی آریایی بی‌بی‌سی‌ فارسی

روز ادعایی کورش و بلندگوی تحجر و خرافات ایدئولوژیکی آریایی بی‌بی‌سی‌ فارسی

روز ادعایی کورش و بلندگوی تحجر و خرافات ایدئولوژیکی آریایی بی‌بی‌سی‌ فارسی

علیرضا اردبیلی

خرافات منحصر به خرافات دينی نيست. قربانيان خرافات ايدئولوژيکی کمونيسم در صد سال اخير بيش از ۹۰ مليون نفر و قربانيان يک ماجراجويی بر اساس خرافات ناسيوناليستی-آلمانی-آريایی، ۶۰ میليون بود. اين ۱۵۰ میليون با مجموع ارقام قربانيان تعصبات و خرافات مذهبی و دينی در تاريخ بشر (از جنگ هابيل و قابيل تا جنگهای صليبی و داعش و..) قابل مقايسه نيست.

با اين وجود، نيروهای زيادی از جماعت جوگير هموطن، در اوج يک جوزدگی عمومی غرق خرافات ناسيوناليستی آريايی ايرانی هستند. اين جماعت که گويی از شدت تب ناشی از درجه‌ی ايمان خود گُر گرفته‌اند، نويد دهنده‌ی چيز خوبی نيستند.

بی‌بی‌سی فارسی مثل بقيه‌ی رسانه‌های فارسی‌زبان در خارج از کشور مبلّغ و بلندگوی مهمی برای اين تحجر و خرافات است و بندرت از موضع يک رسانه‌ی حرفه‌ای با تکرار شعارهای نژادپرستانه‌ی آريايی دهه‌ی ۱۹۳۰ آلمان در این زمان از سوی نژادپرستان هموطن، برخورد می‌کند.

خط حاکم بر بی‌بی‌سی فارسی ناديدن نسخه‌ی المثنی بودن آريایيسم امروزی ايرانيان از نسخه‌ی نازيستی دهه‌ی ۱۹۳۰ آلمان است.

با اين وجود، اين نژادپرستی آريايی چنان عميق و چندان شايع است که گاه برخورد غيرحرفه‌ای بی‌بی‌سی فارسی هم، چيزهايی برای ديدن دارد.

در برنامه‌ی “۶۰ دقیقه” روز ۲۹ اکتبر ۲۰۱۹ بی‌بی‌سی فارسی که بخشی از آن به روز [ادعایی] کورش اختصاص یافته، يک آريایيست تازه‌کار و از محفل بدنام آذری‌ها (حجت کلاشی؛ مانقورت اهل اردبیل، تورک‌ستیز، نفرت‌پراکن و عضو حزب پان‌ایرانیست) از فرط تعصب ناشی از نژادپرستی افراطی و باستانگرایی کور، متوجه قباحت حرفهای خودش نيست تا جايی که داد میهمان دیگر برنامه، پژوهشگر تاریخ خداداد رضاخانی را هم درمی‌آورد. رضاخانی در جایی از گفتگو حتی حاضر نمی‌شود به وقيحانه‌ترين اظهارات نژادپرستانه و ناشيانه‌ی کلاشی پاسخ دهد.

این مطلب را شیر کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

من ربات نیستم *

کتابخانه دیجیتالی بایداق راه اندازی شد. برای دسترسی به کتابخانه از منوی کتابخانه بایداق استفاده نمائید. رد کردن