بنا به خبر منتشر شده در تسنیم به نقل از بمومبرگ، موریسون گفته است که  بسته کمک مالی به خانواده کارگران از جمله ی این خدمات حمایتی است. او گفته علاوه بر این به آنها این اطمینان را هم می دهیم که مراکز مراقبت از کودکان می توانند در طول بحران بیماری کرونا باز باشند.
آقای موریسون همچنین افزوده است که انتظار می رود این قشر در طی سه ماه آینده 973 میلیون دلار به صورت یارانه از درآمدی که به صورت مالیات به دولت داده می شود، دریافت کند.

در این گزارش بیان شده است که دولت استرالیا سطح گسترده ای از حمایت مالی را برای حفظ مشاغل و کاهش تأثیر شیوع این بیماری اعلام کرده است.
پیش بینی می شود این بیماری اقتصاد استرالیا را به اولین رکود خود در مدت تقریباً 30 سال اخیر برساند. میزان کل محرک های مالی و پولی این کشور اکنون در حدود 320 میلیارد دلاراسترالیا یا 16.4٪ از تولید ناخالص داخلی است.