خانه / ایران / بازداشت یک ایرانی و 3 پاکستانی عضو گروه داعش در ننگرهار افغانستان

بازداشت یک ایرانی و 3 پاکستانی عضو گروه داعش در ننگرهار افغانستان

به گزارش خبرگزاری “شفقنا افغانستان”، عبدالرحمـن رحیمی، فرمانـده پولیـس ننگرهـار، گفـته است که ایـن جنگجویـان گروه داعـش در برابـر نیروهـای دولتـی می‌جنگیدنـد.

کمال 20 سـاله شـهروند ایـران از جملـه کسـانی اسـت که توسـط نیروهای امنیتی در ننگرهار بازداشـت شـده. وی در جریان تحقیقات اعتراف کـرده اسـت کـه بـا دیگـر شـهروندان ایرانـی از راه “نیمـروز” بـه  ولسـوالی “چپرهار” ولایت ننگرهار آمده انـد و بـا جنگجویـان داعـش یکجـا شـده انـد. وی اعتراف کرده است که از طریـق تیلـی گـرام به داعـش پیوسـته است.

فخرالدین شـهروند پاکسـتان نیز اعتراف کرده که از ماه‌هـا بـه اینسـو در صفـوف جنگجویـان داعـش در برابـر نیروهـای امنیتـی افغـان در ولایت ننگرهـار جنگیـده اسـت

ایـن شـهروند پاکسـتان گفـته است “یـک فـرد بنـام عبدالرحمـن مـا را فرسـتاد و حال پشیمان هسـتم و کسـی که ما را فرسـتاده بسـیار ظلم کـرده بـا ما.”

درهمیـن حـال، سـفارت ایـران در کابـل گفته است کـه در مورد بازداشـت شـهروند ایـران از رسـانه‌های افغانستان آگاه شـده اسـت و انتظـار مـی‌کشـند تـا بررسـی‌های نهادهـای افغانسـتان بـه پایـان برسـد و پـس از آن در ایـن بـاره دیـدگاه خـود را اعلام خواهـد کـرد.

بازداشت شهروند ایرانی عضو گروه داعش در حالی است که روز گذشته 29 می 2017، نیروهای امنیتی افغانستان افراد گروه طالبان را در ولایت ننگرهار بازداشت کردند که سلاح های ساخت ایران در دست داشتند.

این مطلب را شیر کنید

Check Also

۴۲ تن در شمال ایران به اتهام شیطان پرستی دستگیر شدند

به گزارش «سایت خبری تحلیلی _ بایداق »  محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران گفته است …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

من ربات نیستم *

کتابخانه دیجیتالی بایداق راه اندازی شد. برای دسترسی به کتابخانه از منوی کتابخانه بایداق استفاده نمائید. رد کردن