وی در روز پنجشنبه (26 بهمن ماه) در جمع اعضای پارلمان حزب متبوع خود این سخنان را گفته است.
او گفت:”برگزاری همه پرسی در زمره حقوق طبیعی مردم کردستان عراق به شمار می رود و کردها از تفکر همه پرسی و استقلال دست برنخواهند داشت.”
بارزانی ادامه داده است نقض قانون اساسی عراق و برهم زدن توافقات سیاسی از سوی بغداد مشوق اصلی مردم اقلیم کرد عراق در برگزاری همه پرسی بود.
گفته می شود در 3 مهرماه علی رغم مخالفت های منطقه ای و بین المللی بارزانی اقدام به برگزاری همه پرسی جنجالی در اقلیم کرد عراق کرد که متعاقبا نتیجه آن باطل اعلام شد.
بارزانی در خاتمه گفته است حل اختلافات داخلی و تنش های سیاسی موجود در اقلیم کرد عراق باید با برگزاری انتخابات پایان یابد.