نهادهای حقوق بشری اهواز گزارش کردند نیروهای امنیتی ایران 12 نفر از اعضای خانواده‌های دو فعال اهوازی را دستگیر کرده و آزادی آنها را به تسلیم شدن این دو نفر منوط کرده‌اند.

سازمان حقوق بشر اهواز روز یکشنبه 18 فوریه 2018 گزارش کرد که نیروهای امنیتی ایران روز 12 فوریه 2018 اقدام به دستگیری همسر و فرزندان عبدالامير شحيتات در منطقه مرزی شلمچه کرده و آنها را به مکان نام مشخصی منتقل کرد. یک روز پس از آن اعضای خانواده سعيد سيمسار (شحيتات) در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران دستگیر شدند.

بر همین اساس نیروهای امنیتی ایران به دستگیری همسران و فرزندان این دو فعال اهوازی اکتفا نکرده و در 15 فوریه 2018 به منزل برادر سعید سیمسار یورش برده و برادرش قاسم را دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کردند. یکی از اعضای خانواده شحیتات به نام رضا شحیتات فرزند قاسم نیز تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار گرفته و ایران خواستار تسلیم شدن او یا فاش شدن محل اختفایش توسط اعضای خانواده‌اش شد.

سازمان حقوق بشر اهواز ضمن توصیف دستگیری خانواده فعالان اهوازی به “گروگان‌گیری” به نقل از منابع خبری خود اعضای دستگیر شده خانواده‌های این دو فعال اهوازی را به شرح ذیل گزارش کردند.

احمد 16 ساله، زیبت 12 ساله، طارق 7 ساله و عثمان 4 ساله فرزندان سعيد سيمسار هستند که به همراه فریده، مادر 34 ساله‌شان در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران دستگیر شدند. از خانواده عبدالأمير سيمسار نیز وداد سرداح همسر 40 ساله او به همراه فرزندانش معصومه 21 ساله، محمد 16 ساله و ساهره 12 ساله در منطقه مرزی شلمچه دستگیر شده و به مکان نام مشخصی منتقل شدند.

قاسم شحیتات برادر بزرگتر عبدالأمير سيمسار که 55 سال دارد نیز به دلیل فعالیت‌های پسرش رضا شحیتات دستگیر شده و اطلاعی از وضعیت فعلی او در دست نیست.

سازمان حقوق بشر اهواز در بیانیه‌ای که در این‌باره منتشر کرد، درباره احتمال شکنجه شدن افراد دستگیر شده، هشدار داد و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها شد.

سازمان حقوق بشر اهواز این دستگیری‌های بی‌رویه و به ویژه دستگیری و به گروگان گرفتن کودکان و زنان را به شدت محکوم کرد و اقدامات نیروهای امنیتی ایران را در چارچوب سرکوب جنبش مسالمات‌آمیز و در پیش گرفتن سیاست بستن دهان‌ها ارزیابی می‌کند.
این سازمان همچنین درباره احتمال شکنجه شدن دستگیرشدگان هشدار داده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها شد.